Hockenheimring

Hockenheimring är banan där den tyska Grand Prix tävlingen hålls sedan 1970-talet. Tävlingarna har omväxlande hållits här och på Nürnbergring, mellan 1995 och 2006 hålls en deltävling på varje arena. Hockenheimring ligger precis söder om Mannheim, inte långt från Frankfurt vilket gör banan enkel att ta sig till. Banan skiljer sig från de flesta andra eftersom delar av den går genom skog där åskådarna inte kan se bilarna, detta var framför allt ett problem fram till att banan byggdes om och kortades till 4,574km inför German Grand Prix tävlingen 2002.

Ombyggnationen leddes av Hermann Tilke och trots siktförbättringar för åskådarna har det också kommit klagomål på den nya designen. Framför allt har man kritiserats att den gamla banan har förstörts i och med att man tagit bort skogen vilket gör minneslopp omöjliga. Man tycker också att banans unika egenskaper och svårigheter har tagits bort och att banan numer är som alla andra. Till fördelarna hör att de 120 000 åskådarna nu kan se mycket mer av själva loppet och banan i sig är betydligt säkrare än den var tidigare.

Banrekordet på 1:13,780 sattes 2004 av Kimi Räikkönen
2016 års tävlingar hålls 29-31 juni

Biljetter till Tysklands GP
Ta del av erbjudanden och nyheter
kring Formel 1 biljetter